Coaching

Op een speelse manier laat ik kinderen hun eigen oplossing vinden.

Afhankelijk van de behoefte en de vraag die speelt, zet ik een traject in dat past bij het kind. Tijdens de gesprekken maak ik gebruik van verschillende werkvormen en methodieken. Ik kijk zonder oordeel en laat gebeuren wat er gebeurt. Mijn speelse manier van werken nodigt een kind uit helemaal zichzelf te zijn.

Het eerste contact

Heb je een hulpvraag, zoals een kind met leer-, slaap-, of eetproblemen? Heeft je zoon of dochter emotionele problemen (scheiding van ouders of verlies van dierbaren)? Heeft je kind weinig zelfvertrouwen of vertoont hij/zij druk gedrag? Word je kind snel boos en krijgt hij/zij driftbuien?

Neem contact op voor hulp bij bovenstaande of vergelijkbare hulpvragen. Dan kijken we samen wat we kunnen doen.

Het intakegesprek

Een coachtraject start met een intakegesprek. In dit gesprek met de ouder(s) maken we kennis met elkaar en bespreken we de hulpvraag. Ook peilen we de verwachtingen. Als het goed voelt, gaan we samen aan de slag!

Coaching per sessie

Tijdens de coachingsessie maak ik gebruik van verschillende werkvormen en methodieken. Hierbij kun je denken aan spelvormen, creatieve werkvormen, ontspanningsoefeningen, verhalen enzovoorts. De methodiek wordt per sessie gekozen op basis van de behoeften van je kind.

De sessies vinden plaats op een locatie naar keuze. Hierin speelt je kind de hoofdrol.

Evaluatiegesprek

Aan het eind van het traject vindt er een evaluatie plaats met jou/jullie, als ouder(s)/verzorger(s), en eventueel met je kind. Tijdens dit gesprek kijken we samen hoe het gaat en of er behoefte is aan meer sessies.

Ook schrijf ik een eindverslag van het hele traject.

Afsluiting

Wanneer we ervoor kiezen om het traject af te sluiten, vindt er nog een afsluitende sessie plaats. Hierin kijken we wat je kind heeft geleerd en wat hij of zij heeft overwonnen.

Deze successen moeten we natuurlijk samen vieren!

Interesse of meer informatie?

Tarieven

Eerste mail of telefonisch contact is gratis
Intake gesprek €60,-
Coachsessie 60 min €70,-
Evaluatiegesprek €60,-
Afsluitsessie €60,-

*Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
*Alle prijzen zijn inclusief voorbereidingstijd, uitwerking en materialen.


Voor ons staat een heel pure kindercoach. Je mag blijven vertrouwen op jezelf, of je unieke talenten en de grote innerlijke power die in jou is. Volg je eigen koers, net als Pippie!

Jiska, coach & docent HBO kindercoach


%d bloggers liken dit: